Date and Mingle - Integritetspolicy

 
Senast uppdaterad: 2021.11.03

Introduktion

Date and Mingle International AB (“Date and Mingle”, “Vi”, “Företaget”) (Org. nummer 559335-4284) respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att skydda den. Denna integritetspolicy ("Policy") beskriver vår praxis för att behandla data från (i) besökare på vår hemsida, sociala plattformar eller landningssidor som länkar till denna policy ("Besökare", “Sociala plattformar”, "Hemsida", “Webbplats”);(ii) affärspartners som har ett avtalsförhållande med oss, eller en potentiell affärspartner som ännu inte har ingått ett kontrakt med oss ("Partner"). Om inte annat uttryckligen nämns, hänvisar informationen i denna policy till alla typer av användare (”Du”).

1. Våra tjänster
2. Ändringar i Policyn
3. Ditt samtycke
4. Lagliga grunder för insamling av PD
5. Hur vi samlar in data
6. Data vi samlar in och behandlar
7. Data vi samlar in om dig från tredje part
8. Delandet av din PD till tredje part
9. Hantering av betalning
10. PD Lagring
11. Datalagring
12. Dina rättigheter
13. Minderåriga
14. Säkerhet
15. Cookies och annan webbteknik
16. Kontakta oss


1. Våra tjänster
Date and Mingle skapar event för singlar som önskar lära känna andra singlar, och förhoppningsvis få en romantisk matchning (“Våra tjänster”).  Våra event hålls vanligen i lokaler som ägs och drivs av andra företag (så som restauranger och barer), där Företaget hyr in sig för att hålla eventet (“Lokaler”). 


För mer information om Företaget och Våra tjänster, vänligen besök “Om oss” och “FAQ” på vår hemsida.

2. Ändringar i Policyn
Vi kan ändra denna policy när som helst. Sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att policyn är reviderade och uppladdad på vår hemsida/offentliggjord. Senaste revisionsdatumet kommer att återspeglas i rubriken "Senast uppdaterad".

3. Ditt samtycke
Vänligen läs denna policy noggrant innan du använder vår hemsida och våra tjänster, eftersom du genom att göra det samtycker till att vara bunden av de villkor som anges i denna policy, inklusive insamling och behandling av dina personuppgifter ("PD", enligt definitionen under Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordningen – “GDPR”):

Vi klargör att du inte är skyldig enligt lag att förse oss med någon PD. Du bekräftar härmed och samtycker till att du förser oss med PD på egen fri vilja, för de syften som beskrivs i denna policy, och att vi kan behålla sådana uppgifter i enlighet med denna policy och tillämpliga lagar och förordningar. Vi samlar inte in någon PD om dig eller relaterad till dig utan ditt godkännande, vilket bland annat erhålls genom ditt aktiva godkännande av denna policy. Men om du vägrar att förse oss med PD kan det hindra oss från att tillhandahålla dig en del, eller alla, av våra tjänster.

4. Lagliga grunder för behandling av PD
(1) Vi samlar in en del PD om dig för att underlätta de event vi organiserar, därför är det nödvändigt för oss att samla in denna PD, efter ditt samtycke och för att fullgöra vårt avtal med dig;
(2) När besökare går in på våra webbplatser samlar vi in vissa så kallade “onlineidentifierare” för att förbättra våra tjänstefunktioner och ibland i syfte att annonsera och marknadsföra våra tjänster. Sådana onlineidentifierare behandlas under förutsättning att besökarna samtycker till vår cookiepolicy, annars kommer vi inte att behandla PD från sådana besökare
(3) Vi kommer att behandla nödvändiga cookies oavsett om besökarens ger sitt aktiva samtycke, detta som en del av vårt berättigade intresse och för vår webbplats funktionalitet
(4) Vid samtycke eller berättigat intresse, beroende på vad som kan vara fallet, kommer vi att använda din kontaktinformation för att skicka meddelanden till dig angående ett event som du ska delta på eller som direktmarknadsföring.
(5) I vissa fall kan vi behöva behandla PD för att förbereda oss för ett rättsligt anspråk, eller som på annat sätt krävs enligt tillämplig lagstiftning.

I alla andra fall kommer vi att behandla din PD endast om du har gett oss ett uttryckligt samtycke att göra det, eller, där vi har ett legitimt intresse, som inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande fri- och rättigheter.

5. Hur vi samlar in data

Beroende på typen av din interaktion med våra tjänster kan vi samla in data enligt följande:
Automatiskt – vi kan använda cookies, taggar eller loggfiler för att samla in viss information automatiskt;
Tillhandahållet av dig– vi kommer att samla in information om och när du väljer att förse oss med sådan information; till exempel när du väljer att kontakta oss.

6. Data vi samlar in och behandlar

Allmänt: Beroende på din interaktion med oss - dvs om du är en gäst - eller en framtida gäst - vid våra evenemang ("Gäst"); en besökare som bara besöker vår hemsida; eller en kund som har en business-to-business relation med oss - kan vi samla in två typer av data om dig, enligt definitionen nedan:

Icke-PD: Denna typ av data kan inte personligen identifiera, eller leda till att du identifieras som en fysisk person. Detta kan till exempel inkludera din sammanställda användningsinformation och teknisk information som överförs såsom (men inte begränsat till): typen av ditt operativsystem, typ av webbläsare, språkinställning och ungefärlig geografisk plats (landsnivå);
PD: Den andra typen av information är PD som identifierar dig som en fysisk person, eller som kan användas, antingen ensam eller i kombination med annan information, för att personligen identifiera dig som en fysisk person. Sådan information kan till exempel inkludera ett för- och efternamn, en e-postadress, telefonnummer, ett hem eller annan fysisk adress; men också, och beroende av vår specifika användning av informationen, kan en IP-adress, enhets-ID och cookies också betraktas som PD. Tabellen nedan beskriver PD som behandlas av oss.


6.2. Data vi samlar in från gäster 

Utöver besöksinformationen som beskrivs ovan kan följande samlas in och behandlas om våra gäster:


6.3. Data vi samlar in från samarbetspartners
Följande data kan samlas in och bearbetas om våra Partners: 


7. Data vi samlar in om dig från tredje part

  • Sociala plattformar: vissa sociala plattformar som kan ha skickat dig till vår hemsida, - såsom Facebook, Instagram och Google - kan förse oss med metadata om dig, i en anonymiserad och minimerad form, i syfte att mäta och beräkna betalning till dem. Denna datadelning är föremål för och hänvisad till deras egna individuella integritetspolicy som du måste bekräfta innan du använder deras tjänster;

  • Från en Lokal: Lokalen som vi hyr in oss i kan förse företaget med uppgifter om gäster som deltog i eventet. Dessa uppgifter kan bland annat inkludera identiteten på gästen som använde deras faciliteter, om de betedde sig på ett ouppfostrat sätt eller skadade deras egendom samt beställningar som gästen har gjort på plats. Dessa uppgifter samlas in för ärendehantering och faktureringsändamål.

8. Delandet av din PD till tredje part 
Vi håller PD:n om dig strikt konfidentiellt och delar den endast med tredje part under begränsade omständigheter och för mycket specifika ändamål, enligt kategorierna som beskrivs nedan. Vi understryker och förbinder oss härmed att VI INTE SÄLJER din PD TILL NÅGON KÄLLA OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER.

Trots det föregående kan vi dela med oss av din PD i följande fall:

Dela gästers PD med Lokaler: Vi kan dela begränsad PD om våra gäster med lokaler där eventen kommer att hållas (så som deras fullständiga namn), för att lokalerna ska kunna hjälpa oss att underlätta våra event;
Tredjepartstjänster: Date and Mingle samarbetar med ett antal utvalda tjänsteleverantörer, vars tjänster och lösningar kompletterar, underlättar och förbättrar våra egna. Dessa inkluderar bland annat betalning och bearbetning, medietjänster som hjälper oss att marknadsföra våra tjänster, datahosting, databas- och servertjänster  (t.ex. Amazon (AWS)), dataanalystjänster (t.ex. Google Analytics) för analytiska ändamål såsom “krascher”, funktionalitet och användbarhet (t.ex. MixPanel) och våra affärs-, juridiska och finansiella rådgivare (sammantaget "Tredjepartstjänsteleverantörer"). Sådana tredjepartstjänsteleverantörer kan ta emot eller på annat sätt ha tillgång till några av dina PD, beroende på var och en av deras speciella roller och syfte att underlätta och förbättra våra tjänster, och får endast använda din PD för sådana ändamål. Utlämnande av PD av oss för tredje part, när det krävs för att hjälpa oss att tillhandahålla dig våra tjänster, är föremål för tredje parts åtaganden om konfidentialitetsförpliktelser.

Brottsbekämpning, rättsliga förfaranden: Företaget kan avslöja eller på annat sätt tillåta tillgång till PD i enlighet med ett juridiskt krav eller begäran, såsom en stämning, husrannsakan eller domstolsbeslut, eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Sådant avslöjande eller åtkomst kan ske med eller utan meddelande till dig, om vi i god tro tror att vi är juridiskt skyldiga att göra det, eller att avslöjande är lämpligt i samband med ansträngningar att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående faktiska eller misstänkta olaglig aktivitet, bedrägeri eller andra förseelser;
Säkerhet och skyddandet av rättigheter: Vi kan dela din PD med andra, med eller utan förvarning till dig, i nödfall eller om vi i god tro tror att detta kommer att hjälpa till att skydda rättigheterna, egendomen eller personlig säkerhet för företaget, våra gäster, mötesplatser eller någon medlem av allmänheten;
Förändring av kontroll: I händelse av att Date och Mingle kommer att förvärvas av, eller slås samman med, en tredje part, förbehåller vi oss rätten att överföra eller överlåta den PD som samlats in av oss, som en del av en sådan sammanslagning, förvärv, försäljning eller annan kontrolländring ;
Efter ditt uttryckliga samtycke: Vi kan komma att dela din PD på ytterligare sätt, i enlighet med ditt uttryckliga godkännande.

9. Hantering av betalning

För att behandla gästers betalningar för våra event använder vi Stripe, en tredje parts betalningsbehandlare. Din betalning kommer att behandlas av Stripe, som samlar in, använder och behandlar din information, inklusive betalningsinformation, i enlighet med deras integritetspolicy.

Du kan komma åt deras integritetspolicy via följande länk: https://stripe.com/gb/privacy


10. PD Lagring
Din PD kommer att underhållas, behandlas och lagras av oss i en säker molnlagring, tillhandahållen av våra tredjepartstjänsteleverantörer. Även om dataskyddslagarna i jurisdiktioner där informationen lagras fysiskt kan skilja sig från platsen där du befinner dig eller är bosatt i,, vänligen var medveten om att vi och våra tjänsteleverantörer som lagrar eller behandlar din PD å våra vägnar, är alla förpliktade att hålla den skyddad och säkrade, i enlighet med denna policy och bästa branschstandarder, oavsett eventuella mindre juridiska krav som kan gälla i en viss jurisdiktion.

11. Datalagring
Vi behåller den PD vi samlar in eller tar emot från dig, endast så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster, och som i övrigt är nödvändigt för att följa tillämpliga lagar och förordningar. Om du återkallar ditt samtycke till att vi behandlar din PD kommer vi att radera din PD från våra system, utom i den utsträckning sådan information helt eller delvis krävs för att följa tillämpliga regler eller förordningar eller för att svara på ett rättsligt förfarande mot oss. Vi kommer inte heller att radera någon av dina PD angående dina bokningar till evenemang, eftersom vi behöver det för att hantera vår ekonomi.

12. Dina rättigheter
Om du har en förfrågan angående vår insamling och användning av din PD, vänligen kontakta oss på info@dateangmingle.se med din detaljerade begäran, så tar vi hand om det så snart som möjligt. Observera att när vi hanterar dessa förfrågningar kan vi be om ytterligare information för att bekräfta din identitet och begäran. Dina rättigheter enligt policyn är:
Rätt till åtkomst: Du kan be Date och Mingle att få tillgång till all information vi har om dig;
Rätt till rättelse: Du kan be oss att korrigera den information vi har om dig;
Rätt till radering: Du kan be oss att radera din information eller att sluta använda den. Vi kan bara göra detta när det är möjligt, eftersom vi ibland behöver din information för att följa lagen eller helt enkelt för att förse dig med våra tjänster (se ytterligare förklaring ovan i avsnittet "datalagring");
Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan be oss att tillfälligt blockera möjligheten att använda din PD. Observera att även detta kan göra att vi inte kan erbjuda våra tjänster;
Invändning mot behandling: Du har rätt att invända mot vår användning av din PD, när anledningen till vår behandling är vårt berättigade intresse. I ett sådant fall kommer vi att upphöra med behandlingen tills vi kan bevisa att vårt berättigade intresse åsidosätter dina rättigheter, eller att vi behöver fortsätta med behandlingen för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.;
Rätt till dataportabilitet: Du kan kontakta oss för att begära export av din PD i ett återanvändbart format;
Rätt att återkalla samtycke: Om du har gett oss ditt samtycke till att använda din information för ett specifikt ändamål, kan du när som helst besluta att återkalla ditt samtycke och vi kommer då att sluta använda din information för det ändamålet;
Rätt att lämna in ett klagomål: Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats av oss, kan du lämna in ett klagomål mot företaget till IMY - den svenska myndighet som ansvarar för att skydda PD.

13. Minderåriga

För att kunna använda våra tjänster måste du vara över 18 år. Date and Mingle samlar inte medvetet in PD från eller om minderåriga och vill inte göra det. Vi förbehåller oss rätten att begära bevis på ålder från någon av våra användare när som helst - så att vi kan verifiera att personer under 18 år inte använder våra tjänster.

I händelse av att det kommer till vår kännedom att en person under 18 år använder våra tjänster, kan vi förbjuda och blockera dem eller den person som tillhandahållit PD om den minderåriga från att använda våra tjänster. Vi kommer att göra alla ansträngningar för att omedelbart radera alla PD relaterade till en sådan användare.


14. Säkerhet
Vi är mycket noga med att implementera och upprätthålla säkerheten för våra tjänster och din PD. Vi använder för industrin standardiserade procedurer för att skydda din information och minska riskerna som härrör från förlust av information samt för att förhindra obehörig användning av sådan information. Vi garanterar dock inte, och kan inte garantera, att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa och vi betonar att ingen åtgärd kan ge absolut informationssäkerhet.

15. Cookies och annan webbteknik
När du går in på eller använder vår hemsida/våra sociala plattformar kan vi använda "cookies" (eller liknande teknologier), som lagrar viss information på din enhet (dvs. lokalt lagrad) och som gör det möjligt för oss att anpassa våra tjänster och innehåll samt förbättra din upplevelse av våra tjänster. Användningen av cookies är en branschgemensam praxis. En "cookie" är en liten bit information som en webbplats eller app tilldelar och lagrar på din enhet. Cookies är till stor hjälp och kan användas för olika ändamål, exempelvis för att låta dig navigera mellan sidor effektivt och göra interaktionen mellan dig och våra tjänster snabbare och enklare.

Vi kan tillåta tredje part att använda cookies eller annan teknik för att samla in information om dina användningsaktiviteter på våra hemsidor. Denna data kan inkludera “onlineidentifierare”, därför rekommenderar vi att du granskar vår cookiepolicy noggrant. Vi kan komma att koppla samman denna automatiskt insamlade data till annan information som vi har samlat in om dig.

16. Kontakta oss
Om du har några frågor eller kommentarer angående denna policy, är du välkommen att höra av dig till oss. Skicka oss ett e-postmeddelande till info@dateandmingle.se så kommer vi att försöka återkomma till dig så snart som möjligt.